Integritetspolicy

Inledning

Vi (SibOOm) tar integriteten hos användare av vår Webbplats (http://siboom.se) på största allvar och är därför angelägna om att skydda och respektera din integritet.

Denna Integritetspolicy utgör en del av de Allmänna Villkoren. Genom att använda Webbplatsen, samtycker du till behandling av dina Personuppgifter (enligt definition nedan) i enlighet med denna Integritetspolicy. Denna Integritetspolicy gäller även för personuppgifter som samlas in genom användning av Cookies. Om du inte samtycker till sådan behandling ber vi dig att inte använda Webbplatsen eller någon av de tjänster som erbjuds på denna.

Vilka är vi?

Alla Personuppgifter som du tillhandahåller oss innehas av CodeCloud S.R.L.S. Vi finns på adress: Via San Antonio a Capodimonte 46 - 80131 Napoli.

Personuppgifter

”Personuppgifter” avser all information angående dig och vilken kan identifiera dig personligen såsom (men inte begränsat till) namn, ålder, kön, adress, telefonnummer, e-postadress, finansiella fakta och all annan information som kan identifiera dig och som du vid något tillfälle tillhandahåller oss direkt eller via Webbplatsen.

När samlar vi in dina Personuppgifter?

Vi kan samla in och behandla Personuppgifter när:
• Du tillhandahåller Kontoinformation i samband med registrering eller inloggning till ditt användarkonto hos oss i syfte att få tillgång till vissa tjänster såsom SibOOms Nyhetsbrev, Cashback, Butiks- och Produktrecensioner eller när du deltar i tävling, marknadsföringsaktivitet, utlottning av priser eller undersökning på Webbplatsen;
• Du tittar på eller köper en produkt eller tjänst av en handlare som tillhandahåller sina erbjudanden på Webbplatsen,
• Du framför ett klagomål, en förfrågan eller ger oss feedback; eller
• Du röjer Personuppgift till oss eller via Webbplatsen vid något annat tillfälle.

Vi kommer att ange när tillhandahållande av Personuppgifter är frivilligt. Om du i sådant fall väljer att inte tillhandahålla Personuppgifter kan det hända att vissa tjänster eller funktioner på Webbplatsen blir otillgängliga för dig.

Hur använder vi dina Personuppgifter?

Vi kan använda dina Personuppgifter på följande sätt:
• För att behandla registrering samt för att möjliggöra löpande användning av alla dina konton hos oss;
• För att ge dig tillgång till vissa tjänster såsom SibOOm Nyhetsbrev, SibOOm Cashback, Butiks- och Produktrecensioner samt tävlingar, marknadsföringsaktiviteter, utlottning av priser eller undersökningar på Webbplatsen eller för att informera dig om ändringar i dessa tjänster;
• För att hjälpa oss att förstå vilka produkter du har tittat på och köpt genom Webbplatsen i syfte att kunna erbjuda bättre och mer personlig service till dig inklusive rådgivning och erbjudanden avseende produkter, tjänster, innehåll och specialerbjudanden;
• För att analysera användandet av siboom.se Webbplatsen samt våra partners och handlares webbplatser inklusive användardemografi, intressen och beteenden i syfte att optimera de tjänster vi erbjuder;
• För att undersöka misstänkta brott mot Användarvillkoren som utförts av eller är hänförliga till dig.

Delar vi med oss av dina Personuppgifter till tredje parter?

Vi kan vidarebefordra dina Personuppgifter till andra enligt följande:
• Till utvalda och betrodda tredje parter vilka kan använda dina Personuppgifter för att förse dig med innehåll som kan vara av intresse för dig. Sådana tredje parter är inte tillåtna att dela med sig av eller att sälja dina personuppgifter till annan;
• Till samarbetspartners för bistå oss i samband med tillhandahållandet av Webbplatsen och alla relaterade tjänster till dig. Sådana samarbetspartners är ålagda att iaktta sekretess i fråga om Personuppgifter och har, såvida du inte upplyses om annat, inte rätt att använda Personuppgifter vi tillhandahåller till dem för annat ändamål än vad som är nödvändigt för att kunna bistå oss;
• Till polis, tillsynsmyndighet eller juridisk rådgivare i samband med brottsmisstanke eller misstänkt brott mot Användarvillkoren eller om vi annars är ålagda att lämna ut Personuppgifterna enligt lag;
• Till annat bolag inom SibOOmgruppen; och
• För det fall vi skulle sälja eller köpa ett bolag eller en rörelse, till eventuella säljare eller köpare av sådant bolag eller sådan rörelse.

Hur kan du ändra eller ta bort din kontoinformation och dina preferenser?

Du kan när som helst ändra, blockera eller utplåna din kontoinformation och dina preferenser innefattande huruvida du vill att SibOOm ska kontakta dig avseende produkter, tjänster, innehåll och specialerbjudanden genom att följa instruktionerna på Webbplatsen eller. Om du inte vill ha SibOOm Nyhetsbrev kan du också välja att avsluta prenumerationen genom att klicka på länken längst ner i mejlet innehållande SibOOm Nyhetsbrev. Om du vill återuppta prenumerationen kan du skicka ett mejl eller skriva till oss på ovan angiven adress.

Hur länge lagrar vi Personuppgifter?

Vi lagrar endast personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som framgår ovan under stycket ”Hur använder vi Personuppgifter?”.

Hur skyddar vi Personuppgifter?

Vi följer gällande branschstandarder och tillämpar strikta säkerhetsrutiner avseende insamling, lagring och röjande av Personuppgifter i syfte att förebygga obehörig åtkomst och för att uppfylla europeiska personuppgiftslagar. Alla Personuppgifter som du tillhandahåller oss bevaras på vår eller någon av våra samarbetspartners säkra servrar.  För det fall vi har gett dig (eller om du själv har valt) ett lösenord som gör det möjligt för dig att få tillgång till vissa delar av vår site, är du ansvarig för att hemlighålla detta. Vi ber dig att inte avslöja ditt lösenord till någon annan person.

Vad är cookies och web beacons och hur använder vi dessa?

En cookie är en liten mängd information som skickas till din webbläsare från en webbplats datorer och vilken lagras på din dators hårddisk. En web beacon är en liten bild (vanligen på en webbplats eller i ett mejl) som gör det möjligt för en webbplats att räkna användare som har besökt webbplatsen eller för att få tillgång till vissa cookies.

Dessa spårningsverktyg hjälper oss att förbättra vår Webbplats och att leverera en bättre och mer skräddarsydd tjänst. För att göra det möjligt för oss att: (a) uppskatta hur många som besöker oss och deras användarbeteende; (b) lagra information om dina preferenser och på detta sätt anpassa vår Webbplats i enlighet med dina individuella intressen; (c) öka hastigheten på dina sökningar; och (d) känna igen dig när du återvänder till vår Webbplats. Utöver våra cookies, tillåter vi vissa tredje parter och närstående bolag att placera och få tillgång till cookies på din dator. Vissa av dessa tredje parter kan komma att samla in och använda information om dina besök på denna och andra webbplatser för att kunna förse dig med innehåll som kan vara av intresse för dig. Dessa tredje parters användande av cookies är underkastade deras egna integritetspolicys och således inte SibOOms.

Du kan vägra att acceptera cookies genom att aktivera den inställning i din webbläsare som hindrar att cookies sparas på din dator. Om du väljer detta alternativ kan det hända att du inte kan få tillgång till vissa delar av vår Webbplats. Om du inte har ställt in din webbläsare för att hindra cookies kommer vårt system att spara cookies på din dator när du loggar in på vår Webbplats.

Var lagrar vi Personuppgifter?

Vi lagrar Personuppgifter på servrar inom EU.  Vi kommer att lagra och överföra dina Personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och tillämpliga europeiska personuppgiftslagar.

Tillgång till information

Du har rätt att få tillgång till information om dig som vi innehar . Vi kan ta ut en mindre administrativ avgift för att täcka våra kostnader i samband med tillhandahållande av Personuppgifter om dig som vi innehar. Du har dock rätt att en gång per år, utan kostnad, få information om vilka uppgifter hänförliga till dig som vi behandlar, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen samt till vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna lämnats ut. Vi tillhandahåller sådan information efter mottagande av en skriftlig, egenhändigt undertecknad, begäran (se adress ovan).

Ändringar av vår Integritetspolicy

Alla framtida ändringar av vår Integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida. Denna Integritetspolicy uppdaterades senast den 30 Januari 2017.

Publicering av Personuppgifter på allmänt tillgängliga delar av Webbplatsen

En allmänt tillgänglig del av Webbplatsen är en del som är tillgänglig för allmänheten och vilken kan indexeras av en sökmotor. Du är ensamt ansvarig för alla Personuppgifter som du röjer eller sprider på sådana allmänt tillgängliga delar. Du bör aldrig röja Personuppgifter rörande annan person utan dennes utryckliga samtycke.

Andra länkar

Vår Webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till och från partners, annonsörers och närstående bolags webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser ber vi dig notera att dessa webbplatser har egna integritetspolicys och att vi inte har något ansvar för sådana policys. Kontrollera därför sådana policys innan du lämnar Personuppgifter på dessa webbplatser.

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller kommentarer angående vår Integritetspolicy eller hur vi använder dina Personuppgifter kan du kontakta oss via mejl